Informácie o nás

 

Vodoinštalatér. Dnešný človek si nevie predstaviť  každodenný život  bez studenej alebo teplej vody, ktorá tečie  z kohútika v sprchovacom kúte, v umývadle, vo vani, na  toalete, alebo pri polievaní záhrady. Pri týchto každodenných, ale nenahraditeľných úkonoch je najdôležitejší  správny výber šikovného vodoinštalatéra. Váš byt,  kanceláriu, dom alebo záhradu totiž zásobuje voda, ktorá priteká a odteká. Úlohou vodoinštalatéra  je tento dej spraviť čo najmenej poruchový alebo dokonca nebezpečný. Prítok vody zabezpečujú prívodné potrubia, a poznať ich umiestnenie je dôležité pre každého vodoinštalatéra. Preto by majiteľ  usadlosti alebo objektu mal vedieť, ako je ,alebo bola robená kanalizácia, kde je hlavný uzáver vody, cez ktoré časti prechádza potrubie, a kto má na starosti správu a údržbu komplexu. V niektorých prípadoch totiž havarijná situácia pri porušení vodného potrubia môže byť hradená spoločným bytovým družstvom, ktoré má vlastných zriadencov, vodoinštalatérov, ktorí poruchu v čo najkratšom čase odstránia. Preto je dobré poznať telefonický kontakt, na firmu, ktorá spravuje takéto objekty, alebo aspoň vodoinštalatérov, ktorí sa osvedčili v naliehavých prípadoch. V potrubí prúdi voda pod stálym tlakom, a prívodové rúry sú z tenšieho materiálu a majú užší priemer, ako potrubie ,ktorým voda odteká. Vodoinštalatéri  v súčasnej dobe tieto medené alebo olovené rúry nahrádzajú  plastovými prírodnými trubicami. Sú menej zdravotne škodlivé, nespôsobujú možné znečistenie oxidáciou kovov. Ich  výhodou je tiež  nižšie množstvo usadenín uhličitanu vápenatého a menšie riziko pretrhnutia , alebo poškodenia vonkajšieho a vnútorného povrchu. Vodoinštalatéri medené potrubie v súčasnosti používajú iba na rozvod pitnej vody. Olovené rúry sú pokladané za toxické, a dlhodobé používanie sa spája s rakovinotvornými ochoreniami. Odtok vody je zabezpečený odvodovým potrubím, kde voda nedosahuje vysoký tlak, a majú vždy väčšie rozmery ako prívodné trubice .Vodoinštalatér  vymieňa takéto rúry vtedy, keď došlo k upchatiu , čiže nahromadeniu nadbytočného množstva látok. Čiže vznikajú usadeniny, čo môže viesť dokonca k vyplaveniu bytu, domu alebo celkového objektu. Vodoinštalatéri podobné situácie riešia získaním prístupu k miestu upchatia a následného roztrhnutia vodovodného potrubia, čo je niekedy problematické ,napríklad  v stene budovy ,alebo pod asfaltovou vrstvou prívodovej cesty . Priveľký priemer vodovodných rúr môže spôsobiť potopu, ale taktiež príliš  úzky priemer vodovodných trubíc zadržiava a spomaľuje odtok vody, čo sa môže prejaviť zápachom alebo bublaním v potrubí. Vodoinštalatéri okrem iného vykonávajú montáž sifónov. Vodoinštalatéra zavoláme v prípade, keď sa zo sifónu šíri akýkoľvek nepríjemný pach, a neodteká z neho voda, alebo naopak, keď z neho stále tečie alebo presakuje voda. Sifón tiež slúži ako filter pre zachytenie vecí, ktoré pokladáme za stratené .Drobné mince, prstene, šperky , to všetko môže nájsť vodoinštalatér pri čistení alebo výmene sifónu. Zákazník si môže nechať namontovať rôzne druhy sifónu, pričom mu vodoinštalatéri určite radi pomôžu. Napríklad umývadlový sifón, sifón s flexibilnou odtokovou hadicou, alebo sifón s pripojením na práčku. Skúsený vodoinštalantér si poradí aj s inštaláciou odpadových rúr, na  ktoré sa používa  takzvané HT potrubie, čiže polypropylénové rúry. Vodo-inštalatér  ich  preferuje hlavne v interieri, kde slúžia na odtok studených vôd, spojených s množstvom agresívneho odpadu. Sú sivej farby a vodoinštalatér by mal preveriť, či zodpovedajú normám, ktoré stanovil nemecký inštitút , podľa konkrétnej normy DIN 1986.Vodoinštalatéri tiež môžu Vašej domácnosti ušetriť premrštené finančné náklady na spotrebu vody, alebo elektriny. Napríklad pri splachovaní  na toaletách  sú mnohé splachovače nastavené na 9 litrov vody, hoci pri malej potrebe by stačilo aj oveľa menej, napríklad 3 litre vody, čo sa dá dosiahnuť manuálnym ovládaním, alebo nastavením. Ušetriť môžeme tiež pri sprchovaní, a vymeniť bežnú sprchovaciu hlavicu  za úspornú. Môžeme tým znížiť množstvo odtečenej vody až o 50 percent , čo ročne predstavuje až 6000 litrov na osobu ročne. Vodoinštalatér Vám ešte určite odporučí  akrylátovú  vaňu ,lebo lepšie stabilizuje teplotu vody, a pákové batérie, kde sa dá oveľa rýchlejšie dosiahnuť požadovaná teplota vody , bez zbytočných prieťahov .

 

 

SEO